OD 24.5.2021 jsou povoleny SKUPINOVÉ LEKCE

Od pondělí 24.5. bude moci být na vnitřním sportovišti 30 osob. Již se mohou pořádat i dynamické skupinové lekce v počtu až 12 osob. 

Základní podmínka vstupu do prostoru vnitřního sportoviště (dále jen provozovna nebo sportoviště) zůstává stejná

Všechny osoby, které vstupují a pobývají v prostoru provozovny musí splnit podmínku platného negativníhoPCR testu ne staršího než 7 dní, nebo antigenního testu ne staršího než 72 hod, nebo potvrzení o očkování (14 dní po ukončené 2. dávce), nebo potvrzení, že spadají do ochranné lhůty 90 dní od prodělání nemoci Covid-19. Na základě komunikace Mgr. Ondřejem Friesem z Ministerstva zdravotnictví ČR se tyto osoby mohou prokázat vedle potvrzení z oficiálního odběrového místa také dokladem o testu provedeném na pracovištinebo se mohou testovat přímo u provozovatele sportoviště.

  1. Maximální kapacita sportoviště je 1 osoba na 15 ma zároveň provozovatel neumožní více než 30 osob na sportovišti.
  2. Personál fitness centra se do tohoto počtu nepočítá. 
  3. Odstupy mezi cvičícími osobami musí být min. 2 metry, pokud se dále neuvádí jinak.
  4. Skupina může tvořit až 12 osob (to znamená, že se uvolňují podmínky pro skupinové lekce, je již možné pořádat např. kruhové tréninky nebo jiná dynamická cvičení).
  5. Šatny a sprchy jsou veřejnosti nepřístupné pro převlékání či sprchování. Jejich prostor je však možné použít pro uložení tašek či venkovní obuvi, přičemž je nutné v prostoru šatny setrvat co nejkratší možnou dobu.